Bij woningen met luchtverwarming bevinden de aan- en afvoerkanalen van de luchtverwarming zich vaak in de kruipruimte. Doorgaans zijn deze kanalen zo slecht geïsoleerd dat het onder de vloer nog warmer is dan in de woonkamer. Het mooiste zou zijn deze kanalen te integreren in de vloerisolatie met Thermoskussens, zodat de warmte die wordt afgegeven ten goede komt aan de vloer en niet meer in de kruipruimte verloren gaat. Wanneer dat niet (helemaal) mogelijk is, is het sterk aan te raden de kanalen onder de kussens extra te voorzien van Bandagefolie of Thermosheets, om tenminste de uitstraling van warmte te voorkomen. De onderstaande infraroodfoto’s laten links zien hoe de kruipruimte wordt opgewarmd en rechts hoe de kruipruimte koel blijft wanneer de kanalen worden geïntegreerd in de isolatie.

De kruipruimte wordt opgewarmd door kanalen van de luchtverrwarming
De kanalen van de luchtverwarming zijn geïntegreerd in de vloerisolatie, waardoor de kruipruimte niet langer onnodig wordt opgewarmd.

Schematische weergave van een manier om de kanalen in de isolatie met Thermoskussens te integreren

De Thermoskussens zijn onder de kanalen aangebracht.