Er is geen landelijke subsidieregeling meer voor woningisolatie. Steeds minder gemeentes en provincies geven nog wel subsidie. Of u in aanmerking kunt komen voor subsidie in 2015 hangt dus af van uw gemeente en/of uw provincie. Op de website http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u uw woonplaats invullen en krijgt u de laatste stand van zaken. Als er nog subsidie is in uw gemeente wees er dan snel bij, want Op is Op.  Kort nadat de Provincie Groningen de regeling heeft verlengd tot 1 april 2015 werd de regeling abrupt beëindigd omdat het potje leeg was.

Bij ons op dit moment bekende regelingen zijn (u kunt hieraan geen rechten ontlenen, controleer altijd de laatste stand van zaken via http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ :

Provincie Gelderland:
Een maximum subsidie van € 500,00 euro en maximaal 1/3 van de kosten. Een maximum subsidie van € 750,00 euro en maximaal 1/3 van de kosten als 6 of meer woningeigenaren in dezelfde gemeente samen een aanvraag ondertekenen (burenbonus).
N.B.: de gemeenten Duiven en Wageningen  doen niet mee met deze regeling

Provincie Overijssel:
regeling is per 2 juli verlengd en gewijzigd en gelukkig eenvoudiger gemaakt. lees meer>>
Doe-het-zelvers
Ook doe-het-zelvers in Overijssel hebben nu de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Hiervoor moet het minimale bedrag van de investering 750 euro zijn.

Provincie Limburg
Vanaf 1 november 2012 kunt u  in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening van het Limburgs Energie Fonds. Voor meer informatie over deze lening:www.limburg.nl/lef

Amsterdam:
Amsterdamse eigenaar-bewoners kunnen vanaf dinsdag 14 mei 2013 subsidie aanvragen voor het isoleren van hun eigen woning. Er komt subsidie voor dak-, vloer- en gevelisolatie en ook voor isolatieglas. Het subsidiepercentage is maximaal 15% van de totale investering. De investeringsdrempel is echter € 3.333,-.  Het maximale subsidiebedrag per eigenaar-bewoner bedraagt €5.000. VvE-leden komen ook in aanmerking voor de subsidie. Een VvE kan gezamenlijk een subsidieaanvraag indienen (een zogenaamde collectieve aanvraag). Voor een collectieve VvE-aanvraag is het noodzakelijk dat de VvE reeds besloten heeft te investeren in het eigen complex.

Bedrag:
Alleen een eigenaar-bewoner die zelf investeert, komt in aanmerking voor subsidie. Het subsidiepercentage is maximaal 15% van de totale investering. Het minimale subsidiebedrag is €500. Dat betekent dat de investering minimaal € 3.333,- moet bedragen om een aanvraag in te kunnen dienen.

Voorwaarden:

Eigenaar bewoner en VvE´s uit Amsterdam. De beschikbare subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van de digitale aanvragen. Vraag dus snel subsidie aan als de regeling open gaat, want op=op.

Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op de volgende link:
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/klimaat-energie/subsidie-woningisola/de-subsidie-woningis/

Den Haag: Subsidie dak- en vloerisolatie 

Omschrijving:
Bent u een woningeigenaar, VVE of een particuliere verhuurder en wilt u uw woning(en) isoleren? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag voor het isoleren van uw  vloer. De bijdrage is € 12,50 per m² met een maximum van de helft van de kosten. U kunt tot 15 november 2015 subsidie aanvragen, Er zit echter maar € 500.00,- in de pot dus wacht niet te lang met aanvragen.

Bedrag:
Op de website http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u uw woonplaats invullen en krijgt u de laatste stand van zaken.

Voorwaarden:

  • Particuliere huiseigenaren, Vereniging van Eigenaren of particuliere verhuurders kunnen de subsidie aanvragen.
  • De subsidie geldt voor woningen van vóór 1985, woningen van na 1985 zijn meestal al voorzien van een goede isolatie.
  • De subsidie moet vóór 1 november 2014 aangevraagd zijn.
  • De subsidie wordt na de werkzaamheden verstrekt.
  • Is uw woning een Rijksmonument? Dan moet u voor werkzaamheden aan het dak een vergunning aanvragen.
  • De dak- en vloerisolatie moet volgens informatie- en instructiebladen zijn aangelegd.
  • Voor het recht op subsidie van de gemeente Den Haag moet u bewijzen dat u het werk heeft uitgevoerd zoals in de informatie- en instructiebladen is aangegeven.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier klikt u op ‘lees meer’.

Deze regeling is in combinatie met andere regelingen aan te vragen.

Extra subsidie voor dak- en vloerisolatie

Door goede isolatie van een dak of vloer wordt de woning minder koud en vochtig in de winter en minder warm in de zomer. Daarmee besparen huiseigenaren op hun energieverbruik en vermindert de uitstoot van CO2. De subsidie is alleen bedoeld voor woningen die gebouwd zijn voor 1985.

De regeling is erg in trek: tot nu toe is er voor totaal 88.800 vierkante meter isolatiesubsidie aangevraagd voor 1.330 woningen. Dit staat gelijk aan ongeveer dertien voetbalvelden. In 2012 was daarvoor 600.000 euro beschikbaar. Met de vier ton extra wordt het mogelijk om nog eens 600 dak- en vloersubsidies te verstrekken.

De gemeente Den Haag stelt dit jaar ook weer subsidie beschikbaar voor de aanleg van zonnepanelen en voor groene daken. Ook is er geld voor bewoners om met instellingen en bedrijven samen in de wijk te werken aan duurzaamheid.

Heemstede:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heemstede/307196/307196_1.html