Meest klimaat-effectief

Weer-extremen volgen zich in een steeds hoger tempo op. We kunnen er lang en breed over praten of de opwarming van de aarde daar de schuld van is. Feit is dat het geen kwaad kan minder energie te gebruiken, bijvoorbeeld door het isoleren van de woning. TONZON Vloerisolatie is het meest klimaat-effectief van alle vloerisolaties ter wereld.

TONZON is uitvinder en producent van (tot dusver bekend) de meest klimaat effectieve producten ter wereld. De energie nodig voor grondstoffen, productie, verpakken, transport en aanbrengen zijn soms al binnen enkele winterdagen terugverdiend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de slimme HR-Radiatorfolie>>die op de achterzijde van de radiator wordt geplakt en zo onzichtbaar zijn werk doet. Bij TONZON Vloerisolatie>>met Thermoskussens duurt het enkele winterweken. Dat komt omdat de montageploeg nu vaak nog met een gewoon bestelautootje op pad gaat. Steeds meer lokale Specialisten rijden echter al in een elektrische auto en sommigen voeren de werkzaamheden zelfs uit met een bakfiets. Daarin past zowel het benodigde materiaal als het gereedschap. Bij andere isolatiematerialen/systemen duurt het enkele jaren voordat de geïnvesteerde energie is terugverdiend. Niet alleen kost het produceren veel meer energie. Naarmate de isolatie dikker wordt, past er steeds minder m² in een vrachtauto. Het totale energieverbruik van de dikkere isolatie stijgt daardoor per m² fors terwijl de meeropbrengst van de dikkere isolatie steeds minder wordt.

De geringe milieu-investering met TONZON isolatie gaat bovendien gepaard met een hogere besparing waardoor de klimaat effectiviteit van een heel andere orde is dan bij andere isolatiematerialen. De hogere besparing is te danken aan een andere manier van warmte isoleren, waardoor de vloer nog warmer wordt dan de lucht vlak boven de vloer. Bekijk de animatie>> om te zien hoe dat mogelijk is. Omdat de vloer nu van zichzelf warmer is, is er pas extra warmte nodig bij een lagere buitentemperatuur. Dat betekent dat met TONZON het stookseizoen een stuk korter wordt net als in een etagewoning. Ook daalt de gemiddelde binnentemperatuur omdat er niet meer zo heet gestookt hoeft te worden om de zogenaamde optrekkende koude te compenseren. De energiebesparing met TONZON is daardoor circa 4 keer hoger dan met een andere vloerisolatie.

Duurzame productie

TONZON-centrale

TONZON vloerisolatie is het meest klimaat-effectief omdat met minder energie meer energie wordt bespaard dan bij andere vloerisolaties. Daar komt bij de benodigde energie ook nog eens duurzaam wordt opgewekt met een eigen zonnecentrale op dak van de productiehal. 

Vergelijking met Bodemisolatie
een vergelijking met Bodemisolatie is eigenlijk niet mogelijk omdat in veel gevallen  Bodemisolatie zelfs contra-productief is voor het klimaat.  Tijdens de levensduur zal Bodemisolatie in veel gevallen niet eens zoveel CO2 besparen als vrij is gekomen door het aanbrengen. Begin 2015 heeft de Rijksoverheid 5 miljoen particuliere huiseigenaren een voorlopig Energielabel gestuurd. Daarbij was een brochure>> gevoegd waarin te lezen stond: “Bodemisolatie bespaart niet zoveel energie als vloerisolatie“.

Uit een onderzoek>> van de Rijksoverheid blijkt dat bodemisolatie in de winter een averechts effect heeft  op de vloertemperatuur omdat het  de positieve warmtestroom blokkeert die dan uit de kruipruimtebodem omhoog komt. De kruipruimtebodem straalt dan warmte naar de koudere funderingsmuren en warmt ook de koude buitenlucht op die over de bodem strijkt. Het staat allerminst vast of het licht positieve effect in voor- en najaar wel opweegt tegen het negatieve effect in de winter.